סגירת תיק פלילי וביטול כתב אישום

סגירת תיק פלילי וביטול כתב אישום

החוק במדינת ישראל מכיר בכך, כי לא כל התנהגות מסוימת של אדם אשר נופלת לגדרי עבירה פלילית הופכת אותו למסוכן לחברה, ומצדיקה הרשעה בפלילים. להרשעה בעבירה פלילית ישנן השלכות על חייו של אדם. הרשעה יכולה להשפיע על מגוון רחב של דברים, החל מויזת כניסה לארה"ב וכלה במניעת עבודה בעבודות הדורשות העדר עבר פלילי.

לאור זאת, החוק מאפשר לאדם שהודה בעובדות הנטענות בכתב האישום, כי התיק הפלילי כנגדו יסתיים בהליך המכונה "אי הרשעה", בגזר דין ללא הרשעה. וכך מאפשרים לנאשם, אדם נורמטיבי שלו זו הפעם הראשונה בהסתבכות עם הדין הפלילי, אפשרות להמנע מההשלכות החמורות של הרשעה פלילית.

בפסיקת בית המשפט העליון, בע"פ2083/95 בענין תמר כתב, שם הואשמה פקידת מס הכנסה בקבלת שוחד – והודתה בעבירה נקבעו אותם קריטריונים בהם הנאשם צריך לעמוד בכדי שבית המשפט יורה על סיום ההליך ללא הרשעה, כאשר העקרון המנחה הינו הוכחת נזק בלתי סביר בין ההרשעה הצפויה בדין, לבין עתידו של הנאשם.

רשימה (חלקית) של קריטריונים המצדיקים הימנעות מהרשעת אדם שהודה או שהורשע בביצוע עבירה פלילית:

• האם מדובר בעבירה ראשונה בה הורשע האדם?

• חומרת העבירה

• מידת הפגיעה של העבירה באחרים

• הסיכויים להסתבכות בעבירה נוספת

• הקשר בין עובר העבירה לתפקיד אותו הוא ממלא

• האם מדובר בביצוע עבירות באופן סדרתי או מקרה חד פעמי?

• הנזק שעלול להיגרם לאדם בעקבות הרשעתו.

• יחסו של האדם לעבירה

הגוף אשר בוחן את סוגיית אי ההרשעה, הוא שירות המבחן, שנפגש עם הנאשם ובודק איתו את יחסו לעבירה ושאר עניינים נוספים. לאחר מספר פגישות עם הנאשם, מגיש לבית המשפט חוות דעת (תסקיר), אשר בית המשפט אינו מחויב לקבלה, שכן ההחלטה הסופית היא שלו, אך בדר"כ ייטה בית המשפט לייחס לחוו"ד חיובית חשיבות רבה.

לסיום ההליך המשפטי ללא הרשעה השלכה מהותית על סוג ורמת הענישה. אי הרשעה תסתיים לרוב בתקופת מבחן, התחיבות להימנע מעבירה נוספת, ועבודות שרות למען הציבור (להבדיל מעבודות שרות שהן סוג של ריצוי מאסר בפועל) .

יודגש, כי משפט פלילי אשר מסתיים באי הרשעת הנאשם, נרשם רק ברישום "פנימי" של המשטרה, אשר רק גופים מצומצמים כגון: משטרת ישראל, צה"ל, שב"כ, הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה, הועדה למינוי שופטים וכיו"ב, מורשים לדעת אודות רישום זה. כמו כן, המידע בדבר אי הרשעת הנאשם אינו מועבר לגורמים אחרים, ואדם שמשפטו מסתיים בהליך של אי הרשעה יכול לקבל תעודת יושר.

בדקו אם המקרה שלכם מתאים לאי הרשעה. היוועצו בנו.

לייעוץ מיידי ולייצוג משפטי, התקשרו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם