מחיקת רישום פלילי וחנינה

מחיקת הרישום פלילי וחנינה

מחיקת רישום פלילי

סמכות הנשיא לקצר או לבטל תקופות ההתיישנות ו/ או תקופות מחיקה החלות על הרשעה פלילית (מחיקת רישום פלילי).

 

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א- 1981, העניק לנשיא המדינה סמכות לקצר או לבטל תקופות ההתיישנות ו/ או תקופות מחיקה החלות על הרשעה פלילית (מחיקת רישום פלילי). דהיינו, אף אם הסתיימו ההליכים בהרשעת הנאשם, ואף אם מוצו כל ההליכים בערעור בפני ערכאות שיפוטיות גבוהות יותר וההרשעה נותרה על כנה, עדיין יכול הנאשם או בא כוחו לפנות בכתב לנשיא המדינה ולבקשו לקצר את תקופות ההתיישנות והמחיקה במירשם הפלילי.

מהו רישום פלילי ?

משטרת ישראל מנהלת שני מאגרי מידע אודות הליכים פליליים:

א.המרשם הפלילי: מכיל רישומים אודות הרשעות וענשים של בתי משפט ובתי דין בפלילים בשל עבירות מסוג פשעים ועוונות, צווי מבחן, צווים בדבר התחייבות להימנע מעבירה, צווים לביצוע שירות לתועלת הציבור (אף אם ניתנו ללא הרשעה), קביעות שהנאשם אינו מסוגל לעמוד בדין או אינו בר עונשין, החלטות בית משפט לנוער לגבי קטינים שנקבע כי ביצעו עבירה פלילית וכיו"ב.

ב.רישום משטרתי: רישומים פנימיים של המשטרה כגון חקירות ומשפטים תלויים ועומדים, תיקי חקירה שנסגרו מהעדר עניין לציבור או חוסר ראיות ועוד.

לרישום פלילי השלכות מרחיקי לכת בכל הקשור בעתידו האישי, מקצועי וכלכלי של אדם, למשל, מעסיקים רבים (שלא מורשים לקבל מידע מהמרשם הפלילי) עדיין מנצלים לרעה את זכאותו של כל אדם לעיין במידע שבמרשם הפלילי הנוגע לו, ודורשים ממועמדים להציג בפניהם מידע מתוך המרשם הפלילי ("תעודת יושר"), כתנאי לבחינת העסקתם. באופן זה, עשוי להיות מובא בפני מעסיקים, שלא כדין, מידע מהמרשם הפלילי אודות מועמד, שיפגע בסיכוייו להתקבל לעבודה.

הבעיה נעוצה בכך, שכל עוד לא התיישנה ההרשעה, זכאים גופים רבים לקבל מידע אודותיה. בתום תקופת ההתיישנות מתחילה "לרוץ" תקופת מחיקה של 10 שנים, אשר במהלכה מצטמצמים מספר הגופים שזכאים לקבל מידע אודות ההרשעה, למספר מצומצם מאוד של גופים המנויים בחוק, בין היתר – משטרת ישראל, צה"ל, שב"כ, הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה, והועדה למינוי שופטים.

 

סמכותו של הנשיא לקיצור תקופת התיישנות / מחיקת רישום פלילי, מאפשרת לאדם שהרשעתו בפלילים נמחקה, לקבל תעודת יושר.

מי שנמחקה הרשעתו ייחשב לענין כל דין כאילו לא הורשע, וכל פסול שנפסל בשל ההרשעה, בין מכוח חיקוק ובין מכוח פסק דין, לרבות פסק דין בהליך משמעתי, בטל מיום המחיקה;

לאור זאת, לבקשת חנינה אשר מוגשת כראוי ישנה חשיבות רבה מאוד, ולפיכך מומלץ להשתמש בשירותיו של עורך דין פלילי להגשת בקשת מעין זו.

 

סמכות הנשיא להעניק חנינה

 

הדין מסמיך את נשיא המדינה להעניק חנינה לעבריינים ולהקל בעונשם, מתוך התפיסה, כי אין לזכור לאדם את חטאו כל ימיו ויש לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו ולעודד את שיקומו והשתלבותו המלאה בחיי החברה.

סמכות זו של נשיא המדינה נוגעת לנאשמים אשר הוגש כנגדם כתב אישום פלילי או תעבורתי, ובית משפט הרשיע אותם והטיל עליהם עונש.

החנינה ניתנת בשני מישורים:

  1. הקלה בעונשם של עבריינם בדרך של הפחתה בעונש או אף המרתו.
  2. קיצור או ביטול תקופות ההתיישנות ו/ או תקופות מחיקה החלות על הרשעה פלילית (מחיקת רישום פלילי).

 

עונשים בגינם ניתן לבקש חנינה מנשיא המדינה

  1. מאסר עולם: ניתן לבקש לקצוב עונש מאסר עולם שנגזר על נאשם, ולהעמיד את העונש על תקופת מאסר מוגדרת. לא ייקצב עונש מאסר עולם לפני שחלפו לפחות 7 שנים מיום תחילת ריצוי המאסר. בקשת חנינה מסוג זה תטופל אך ורק לאחר שפסק הדין בו הושת העונש הפך לחלוט, כלומר נסתיימו כל ההליכים המשפטיים כולל ערעור.
  1. עונש מאסר: ניתן לבקש להקל בעונש מאסר שהוטל על נאשם, לקצר את תקופת המאסר או אפילו להמיר את עונש המאסר לעונש אחר, קל יותר (למשל קנס ו/או מאסר על תנאי). בקשה להמתקת העונש תטופל אך ורק לאחר שנסתיימו כל ההליכים המשפטיים.
  1. קנס כספי שהוטל בהליך פלילי: ניתן לבקש להקל בקנס אשר הוטל על נאשם בהליך פלילי בבית משפט. לא חל על קנסות שהוטלו בהליך מנהלי או לגבי קנסות שהוטלו על ידי רשויות אחרות.
  1. פסילה מלנהוג בכלי רכב: ניתן לבקש חנינה הנוגעת לעונש פסילה שהטיל בית משפט על נאשם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה (פסילה בפועל ו/או פסילה על תנאי). לא חל על פסילה מנהלית.
  1. קנס כספי שהוטל בגין עבירת תעבורה: ניתן לבקש להקל בקנס כספי שהוטל על ידי בית המשפט או המשטרה בגין עבירות תעבורה. לא חל על קנס כספי שהוטל על ידי פקחי עיירייה.
לייעוץ מיידי ולייצוג משפטי, התקשרו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם