עבירות הונאה

עבירות ההונאה הינן מן העבירות החמורות בחוק הישראלי, מתפרשות על פני תחומים רבים, ומתבצעות בעיקר בגופים כלכליים במגזר העסקי ושוק ההון. יצויין, כי המחוקק והמשטרה משקיעים משאבים רבים על מנת לתפוס עברייני הונאה ונוכלים, ולצורך כך, הוקמו שני גופים מרכזיים, האחד הינו מחלקה מיוחדת שהוקמה במשטרה – יאח"ה (יחידה ארצית לחקירות הונאה), והשני הינו בפרקליטות – היח' לפשיעה כלכלית.
הגופים לעיל מורכבים מאנשים בעלי מומחיות מיוחדת הקשורה בחקירת עבירות הונאה, אשר עברו הכשרות ייעודיות במגזר החקירות והמודיעין של המשטרה.

צרו קשר לייעוץ מיידי

חוק העונשין מחלק את עבירות הונאה למספר סוגים:

  1. 439. הונאת נושים (א/304) (תשכ"ג)

(א) הנותן במתנה או מוסר או מעביר או משעבד נכס מנכסיו או גורם לאחת מאלה, בכוונה להונות נושה מנושיו, דינו – מאסר שלוש שנים.

(ב) המוכר או מסלק חלק מנכסיו אחרי התאריך שבו ניתן נגדו פסק-דין או צו לתשלום כסף שלא קיימם, או תוך חדשיים לפי התאריך האמור, והכל בכוונה להונות נושיו, דינו – מאסר שלוש שנים.

הסעיף עוסק במעשים שעושה חייב על מנת למנוע מנושיו להיפרע מנכסיו, אם ע"י העברת הנכסים לאחר או שיעבוד הנכסים, ואם ע"י מכירתם או סילוקם של הנכסים חודשיים לפני מתן פס"ד.

440. . קשר להונות (א/305)

הקושר קשר עם זולתו להשפיע במרמה או בהונאה על מחיר השוק של דבר הנמכר בפומבי או להונות את הציבור או כל אדם, או לסחוט נכס מאדם, דינו – מאסר שלוש שנים.

441 . התחזות כאדם אחר (א/374) (תשכ"ו)

המתייצג בכזב כאדם אחר, חי או מת, בכוונה להונות, דינו – מאסר שלוש שנים;התייצג כאדם הזכאי על פי צוואה או על פי דין לנכס פלוני והוא עושה זאת כדי להשיג את הנכס או את החזקתו, דינו – מאסר חמש שנים.

עבירה זו נותנת מענה על סיטואציה בה אדם המתייצג בכזב כאדם אחר, חי או מת, וזאת בכוונה להונות אדם אחר או את הציבור.

העונש על העבירות הללו הינו עד 3 שנים מאסר. אולם אם אדם התייצג כאדם הזכאי על פי צוואה או על פי דין לנכס פלוני והוא עשה זאת כדי להשיג את הנכס או החזקתו עונשו מאסר עד 5 שנים.

לייעוץ מיידי ולייצוג משפטי, התקשרו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם