קובלנה פלילית

קובלנה פלילית

במצב הרגיל המדינה (הפרקליטות, התביעה המשטרתית וכד') היא זו האמונה על הגשת כתבי אישום לבית המשפט. קובלנה פלילית הינה כתב אישום פלילי המוגש על ידי אזרח באופן עצמאי, כנגד אזרח אחר, במצבים בהם האזרח סבור כי המדינה חדלה מלעשות את תפקידה כמצופה, דהיינו סגרה את תיק החקירה בלא הגשת כתב אישום. יצויין, כי קובלנה פלילית, מוגשת לבית משפט השלום.

 המקור הנורמטיבי להגשת קובלנה מצוי בסעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), תשמ"ב-1982, המאפשר לכל אדם להגיש קובלנה פלילית בגין עבירות ספציפיות אשר מצויות בתוספת השנייה לחוק סדר הדין הפלילי, כדוגמת: עבירות איומים, מטרדים שונים, פציעה, תקיפה סתם, תקיפה הגורמת חבלה, גרימת נזק לרכוש וכד'.

המשותף לכל העבירות בגינן ניתן להגיש קובלנה הינו כי המדובר בעבירות מסוג "עוון", שהעונש בצידן, כאמור בחוק העונשין, הינו עד שלוש שנות מאסר.

מאחר ומדובר בכתב אישום, עם הגשת הקובלנה, יש להעביר עותק ממנה לפרקליט המחוז, אשר יודיע לבית המשפט בתוך 15 ימים האם פרקליט מפרקליטות המדינה ינהל את ההליך. היה והתשובה לכך חיובית, תוחלף הקובלנה בכתב אישום מטעם תובע.

 היה והתשובה לכך שלילית, ינוהל ההליך על ידי הקובל. יחד עם זאת, כאמור בסעיף 73 לחוק סדר הדין הפלילי היה ובית המשפט התרשם כי הקובל אינו מסוגל לנהל בעצמו את עניינו ,או שהוא מנהל את עניינו באופן טורדני, רשאי בית המשפט להפסיק את הדיון בקובלנה עד שימנה לו הקובל עורך דין.

 המקרה הקלאסי להגשת קובלנה על ידי אדם פרטי הינו מקרה בו רשויות התביעה גנזו תלונה מפאת: חוסר עניין לציבור, חוסר ראיות וכד'. במקרה שכזה, מעניק החוק הנ"ל למתלונן את הזכות להגיש קובלנה ואת הסמכות לנהל באופן עצמאי משפט פלילי כנגד מבצע העבירה.

 לסיכום, מאחר ומדובר בהליך משפטי פלילי, יש לייחס לו חשיבות מרובה.

טרם הגשת קובלנה ממומלץ להיוועץ בעו"ד פלילי לצורך הכנה ראוייה והכוונה כל זאת על מנת למקסם את סיכויי הצלחת הקובלנה.

למידע נוסף והיוועצות טרם הגשת קובלנה פלילית, תוכלו לפנות לעורכי הדין שלנו בטלפון או דרך טופס יצירת קשר.

לייעוץ מיידי ולייצוג משפטי, התקשרו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם