שירותי המבחן

שירות המבחן

שירות המבחן, הנו שירות ממלכתי סוציאלי במשרד הרווחה, המעוגן בחוק הפלילי והינו חלק ממערכת אכיפת החוק.
השירות אחראי על מתן שירותי אבחון, פקוח, טיפול ושיקום למעורבים באירוע פלילי (חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה).

צוות שירות המבחן מורכב מעובדים סוציאליים בהכשרתם אשר מכונים "קציני מבחן".

טרם גזירת עונשו של נאשם, במקרים מסוימים, אם לבקשת ב"כ הצדדים ואם ביוזמת ביהמ"ש, מתבקש תסקיר שירות המבחן.
מלאכת הכנת תסקיר שירות המבחן כוללת מפגש עם הנאשם אשר לגביו התבקש תסקיר שירות מבחן. במפגש זה נאספים פרטים כגון מיהות הנאשם, נסיבות ביצוע העבירה וכד' ובסופו מגבש קצין המבחן את ההמלצה בדבר העונש הראוי, היינו ענישה שיקומית, טיפולית, הרתעתית או עונשית.

שירות המבחן מופקד בעיקר על שיקום העבריין, שעה שבית-המשפט חייב לשוות לנגד עיניו גם את האינטרס הציבורי. משבא ביהמ"ש לדון בשיקול של תיקון העבריין ושיקומו, ומבקש לדעת על שום מה ולמה דרוש שיקום זה וכיצד ייעשה, חשיבות רבה נודעת לתסקיר שירות המבחן, במיוחד כאשר תסקיר זה יסודו בהתרשמות אישית מתוך שיחות פנים אל פנים עם נושא התסקיר ועם המקורבים לו. קצין המבחן, בהגשת התסקיר, בא לסייע לבית המשפט בקביעת טיב העונש ומידתו. סיוע זה מידי קצין המבחן חשוב וחיוני הוא לבית המשפט, ונועד למלא חלל ריק בחומר שלפני השופט בעשותו במלאכת הענישה; קצין המבחן הופקד מטעם המחוקק לסייע בידי בית המשפט, בכך שיביא לידיעתו של השופט מידע והמלצה בעניין אחד השיקולים החשובים והמהותיים בדרכי הענישה – שמפאת חשיבותו של שיקול זה העמיד המחוקק לרשות בית המשפט אדם מיומן ובעל כישורים מתאימים, שיסייעו בקשר לכך, והוא – תיקונו של העבריין ושיקומו. לידי המלצתו יבוא קצין המבחן לאחר שיקול אחראי ונבון של כל הנסיבות ושל מידת הסיכוי להחזרה למוטב.
על שירות המבחן מוטלים תפקידים נוספים, לבד מהכנת תסקיר נאשם, כגון: הכנת תסקירי מעצר; פיקוח על צווי מבחן; הכנת תסקירי קורבן עבירה.

סוף דבר, כאשר אדם נדרש להגיע לשירות המבחן, פעמים רבות הוא אינו יודע למה לצפות. יודגש, שירות המבחן הינו גורם משמעותי ובעל השפעה בהליך הפלילי ועל כן יש לייחס לו חשיבות מרובה. מומלץ, טרם מפגש עם קצין מבחן, להיוועץ בעו"ד פלילי לצורך הכנה ראויה והכוונה.

לייעוץ מיידי ולייצוג משפטי, התקשרו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם