עבירות שוחד

עבירות שוחד

המחוקק מתייחס בחומרה רבה לעבירת השוחד, ומייחד לה פרק שלם, הכולל מערכת רחבה של התנהגויות הנתפסות כעבירות פליליות של שוחד. תכלית החוק היא "להרתיע את עובדי הציבור לבל יטלו חלק במעשים שריח של שוחד נודף מהם ואת האזרחים לבל ידיחו את עובדי הציבור לקבל שוחד

צרו קשר לייעוץ מיידי

חקיקה

עבירת השוחד הינה עבירה בה עובד ציבור לוקח שוחד בעד הפעולה הקשורה בתפקידו
השוחד יכול שיתבטא בכסף או שווה כסף או טובת הנאה אחרת
:אין זה משנה, אם השוחד היה
א. בעד עשייה או בעד חדילה, השהיה, העדפה או הפליה לרעה
ב. אם היה בעד פעולה מסוימת או כדי להטות למשוא פנים
ג. אם ניתן מידי הנותן או באמצעות אדם אחר, אם ניתן לידי הלוקח או לידי אדם אחר
בשביל הלוקח.
ד. אם נלקח השוחד על מנת לסטות מן השורה במילוי תפקידו או בעד פעולה שעובד
הציבור היה חייב לעשות על פי תפקידו

העונש הקבוע על עבירת שוחד מהסוגים הנזכרים לעיל הינו מאסר עד 7 שנים למקבל השוחד, ומחצית מהעונש הקבוע לנותן השוחד

שוחד בתחרויות

ישנה עבירה גם של מתן שוחד בתחרויות, כוונה לתת שוחד על מנת להשפיע על קיומן, מהלכן או תוצאותיהן של תחרות ספורט או תחרות אחרת שיש לציבור עניין בקיומן או בתוצאותיהן
העונש הקבוע בעבירה של מתן שוחד בתחרויות הינו מאסר עד 3 שנים גם למקבל וגם לנותן השוחד

מן הפסיקה ניתן ללמוד, כי נאשמים המורשעים בעבירת שוחד, ולו גם במקרים קלים, באופן יחסי, מקבלים מאסר בפועל כעונש מרתיע. דרגת הענישה נובעת מחומרת העבירה, ורק נסיבות מיוחדות, מצדיקות סטייה מהשתת עונש מאסר בפועל, בגין עבירת שוחד

בעניין זה יפים דברים של כב' הש' גולדברג בע"פ 419/92, 643, 651 מדינת ישראל נ. כהן ואח' פ"ד מז (3) 821, 835 אשר קבע כדלקמן

"על פי מדיניותו של בית משפט זה משכבר הימים, העונש ההולם עברייני שוחד הוא מאסר בפועל כעונש מרתיע … אולם גם אם נסיבות מיוחדות יצדיקו סטיה מן הכלל, עדיין חובה על בית המשפט להטביע על עבירת שוחד חותם פליליות, בדרך של הרשעת הנאשם בעבירה. שאם לא כן, מעביר בית המשפט לציבור מסר הפוך מן המתחייב, כאומר כי יש שעבירת שוחד "נסלחת". מכאן שאין על בית המשפט לפטור את מי שגרם להשחתת מידות במינהל הציבורי בלי להרשיעו, אלא במקרים יוצאי דופן שבהן מחייבות הנסיבות שלא להדביק לנאשם אות קלון של הרשעה בפלילים

לפני לעורך דין פלילי למתן ייעוץ ראושני, צרו קשר

לייעוץ מיידי ולייצוג משפטי, התקשרו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם